Begroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Meerjaren-investeringsplan 2021-2024 (details)

In deze tabel is het gedetailleerde meerjaren-investeringsplan opgenomen.

Activa
Nummer

Omschrijving
Activa

Investeringen 2021

Investeringen 2022

Investeringen 2023

Investeringen 2024

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning

20201031

Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.

42.000

-

-

-

-

-

-

20211015

Verv.Basisreg.Incl.BGT

-

-

436.000

-

-

-

-

20221028

Wettelijke implem.gemodernis. GBA

-

-

-

-

-

-

-

20221029

Verv.wettelijke basisreg. (NHR)

-

-

160.000

-

-

-

-

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

42.000

-

596.000

-

-

-

-

-

Veiligheid

20201029

Vervanging tablets bouwinspecteurs 2020

-

-

-

-

-

-

-

20211013

Vervang.Handhelds HH 2021

50.000

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma veiligheid

50.000

-

-

-

-

-

-

-

Verkeer en Vervoer

20151042

UVP-Maatregelen Duivensteijn (5.3)

260.000

-

-

-

-

-

-

-

20159002

Bouwkosten - DNS

4.416.150

-

350.317

-

-

-

-

-

20159003

Bouwkosten - Veenpoldersweg

2.750.000

-

-

-

-

-

-

-

20159004

VAT Externe inhuur

323.800

-

-

-

-

-

-

-

20161038

UVP-Extra Parkeerplaatsen

100.000

-

-

-

-

-

-

-

20171064

UVP- Vlietbruggen

500.000

-

-

-

-

-

-

-

20181058

UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen

27.500

-

-

-

-

-

-

-

20181059

UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan

82.000

-

-

-

-

-

-

-

20191027

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26

141.700

-

-

-

-

-

-

-

20191062

Inr. projectgebied buiten GREX Rijnland

50.000

-

-

-

-

-

-

-

20201005

OV armaturen 2020

218.000

-

-

-

-

-

-

-

20201006

OV lichtmasten 2020

218.000

-

-

-

-

-

-

-

20201010

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27

179.850

-

-

-

-

-

-

-

20201011

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28

179.850

-

-

-

-

-

-

-

20201012

Verkeersregelinstallaties 2020

300.000

-

-

-

-

-

-

-

20201048

Herinr.Straboln.onvoorzien

645.000

-

145.000

-

-

-

-

-

20201056

Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk

55.000

-

-

-

-

-

-

-

20211001

OV armaturen 2021

218.000

-

-

-

-

-

-

-

20211002

OV lichtmasten 2021

218.000

-

-

-

-

-

-

-

20211006

Verkeersregelinstallaties 2021

490.500

-

-

-

-

-

-

-

20211010

Groot onderhoud Kunstwerken 2021

163.500

-

-

-

-

-

-

-

20211025

Fietspaden asfaltvervanging 2021

163.500

-

-

-

-

-

-

-

20221001

OV armaturen 2022

-

-

218.000

-

-

-

-

-

20221002

OV lichtmasten 2022

-

-

218.000

-

-

-

-

-

20221020

Verkeersregelinstallaties 2022

-

-

490.500

-

-

-

-

-

20221024

Groot onderhoud Kunstwerken 2022

-

-

163.500

-

-

-

-

-

20221031

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 31

-

-

147.150

-

-

-

-

-

20231005

Groot onderhoud Kunstwerken 2023

-

-

-

-

163.500

-

-

-

20231006

OV armaturen 2023

-

-

-

-

218.000

-

-

-

20231007

OV lichtmasten 2023

-

-

-

-

218.000

-

-

-

20231015

Verkeersregelinstallaties 2023

-

-

-

-

490.500

-

-

-

20241006

Groot onderhoud Kunstwerken 2024

-

-

-

-

-

-

163.500

-

20241007

OV armaturen 2024

-

-

-

-

-

-

218.000

-

20241008

OV lichtmasten 2024

-

-

-

-

-

-

218.000

-

20241016

Verkeersregelinstallaties 2024

-

-

-

-

-

-

490.500

-

20241018

Gluton Collect electric veegm.wpnr.36

-

-

-

-

-

-

32.700

-

Totaal programma verkeer en vervoer

11.700.350

-

1.732.467

-

1.090.000

-

1.122.700

-

Onderwijs

20071155

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg

6.000.000

-

3.809.440

-

-

-

-

-

20161041

Uitbr 2 groepen PO-school Montessori

333.802

-

-

-

-

-

-

-

20161042

Nw.bouw PO-school de Wegwijzer

973.827

-

-

-

-

-

-

-

20161043

Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek

5.000.000

-

2.175.185

-

-

-

-

-

20191048

Nieuwbouw Vijverhof PO-school

561.800

-

1.910.120

-

2.186.923

-

-

-

20191061

Schoolplein Veurse Voorburg

62.500

-

-

-

-

-

-

-

20201037

Nieuwbouw Bernadette PO-school

561.800

-

1.685.400

-

2.346.649

-

-

-

20209510

Stelpost PO

-

-

4.395.440

-

5.476.439

-

-

-

20209520

Stelpost IHP VO

-

-

-

-

5.618.000

-

11.236.000

-

Totaal programma onderwijs

13.493.729

-

13.975.585

-

15.628.011

-

11.236.000

-

Sport, cultuur en recreatie

20171007

Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3

340.797

-

-

-

-

-

-

-

20201039

SPP Kastelenring renovatie veld 6

97.562

-

-

-

-

-

-

-

20201055

LED-verl. velden (bijdr. aan derden)

300.000

-

-

-

-

-

-

-

20201057

Skatepark Noordsingel

290.000

-

-

-

-

-

-

-

20211007

Vervangen speelvoorzieningen 2021

477.800

-

-

-

-

-

-

-

20211030

Basketbalveld Prinsenhof

72.000

-

-

-

-

-

-

-

20219001

Akoestiek b.s.a.

63.912

-

-

-

-

-

-

-

20221021

Vervangen speelvoorzieningen 2022

-

-

477.800

-

-

-

-

-

20221033

SPP Duivesteijn renovatie veld 1

-

-

-

-

-

-

-

-

20221034

SPP Westvliet renovatieveld 4 (wetra)

-

-

-

-

-

-

-

-

20221035

SPP Westvliet renovatie atletiekbaan

-

-

-

-

-

-

-

-

20229001

Akoestiek b.s.a.

-

-

57.065

-

-

-

-

-

20231001

Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr.

-

-

-

-

82.776

-

-

-

20231002

t Loo Topl.ren. Kv 3

-

-

-

-

309.760

-

-

-

20231003

Westvliet algemene inrichting

-

-

-

-

42.834

-

-

-

20231014

Vervangen speelvoorzieningen 2023

-

-

-

-

477.800

-

-

-

20231024

Duiv. Algemene inrichting 2023

-

-

-

-

30.250

-

-

-

20241002

Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat.

-

-

-

-

-

-

71.003

-

20241003

Westvliet algemene inrichting

-

-

-

-

-

-

36.550

-

20241004

Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat.

-

-

-

-

-

-

74.536

-

20241015

Vervangen speelvoorzieningen 2024

-

-

-

-

-

-

477.800

-

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

1.642.071

-

534.865

-

943.420

-

659.889

-

Volksgezondheid en milieu

20171042

Rioolvervanging Strabolaan eo Gemaal

-

-

-

-

-

-

-

-

20181050

Rioolvervanging Prinsenhof Laag

2.570.000

-

1.920.000

-

-

-

-

-

20181051

Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.

0

-

85.000

-

594.000

-

4.406.000

-

20181054

Aansluitingen gemeentelijke openbare geb

54.500

-

-

-

-

-

-

-

20191043

Rioolvervanging Voorburg West

15.000

-

110.000

-

800.000

-

-

-

20201016

Vervangen rioolinstallatie 2020

500.000

-

-

-

-

-

-

-

20201022

Vervanging rioolbesturing 2020

100.000

-

-

-

-

-

-

-

20201023

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020

90.000

-

-

-

-

-

-

-

20201032

Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr

395.000

-

2.936.000

-

-

-

-

-

20201034

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2020

88.000

-

-

-

-

-

-

-

20201035

Levensduur verlengende rep. en ren. 2020

260.000

-

-

-

-

-

-

-

20201051

RV Strabolaan

3.195.000

-

940.000

-

-

-

-

-

20211003

Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan

350.000

-

2.600.000

-

-

-

-

-

20211004

Vervanging rioolbesturing 2021

109.000

-

-

-

-

-

-

-

20211005

Vervanging rioolinstallatie 2021

545.000

-

-

-

-

-

-

-

20211008

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021

98.100

-

-

-

-

-

-

-

20211016

Rioolvervanging Stompwijk 900m

-

-

34.000

-

234.000

-

1.739.000

-

20211017

Levensduur verlengende rep.en ren.2021

545.000

-

-

-

-

-

-

-

20211018

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021

127.250

-

-

-

-

-

-

-

20211019

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021

313.500

-

-

-

-

-

-

-

20211031

Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan

690.000

-

-

-

-

-

-

-

20211032

Rioolvervanging Overburgkade

32.000

-

225.000

-

1.680.000

-

-

-

20211033

Rioolvervanging dr. V Noorstraat

165.000

-

-

-

-

-

-

-

20221017

Rioolvervanging Marcelis Emantslaan

290.000

-

2.155.000

-

-

-

-

-

20221018

Vervanging rioolbesturing 2022

-

-

109.000

-

-

-

-

-

20221019

Vervanging rioolinstallatie 2022

-

-

545.000

-

-

-

-

-

20221022

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022

-

-

98.100

-

-

-

-

-

20221036

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022

-

-

127.250

-

-

-

-

-

20221037

Maatregelen bui van de eeuw 2022

-

-

313.500

-

-

-

-

-

20221039

Rioolvervanging Veursestraatweg

250.000

-

1.857.000

-

-

-

-

-

20221040

Levensduur verlengende rep.en ren.2022

-

-

400.000

-

-

-

-

-

20231008

Vervanging rioleringen 2023

44.000

-

306.000

-

2.272.000

-

-

-

20231009

Vervanging rioolbesturing 2023

-

-

-

-

109.000

-

-

-

20231010

Vervanging rioolinstallatie 2023

-

-

-

-

545.000

-

-

-

20231011

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023

-

-

-

-

98.100

-

-

-

20231012

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023

-

-

-

-

127.250

-

-

-

20231013

Maatregelen bui van de eeuw 2023

-

-

-

-

313.500

-

-

-

20231023

Levensduur verlengende rep.en ren.2023

-

-

-

-

250.000

-

-

-

20241009

Vervanging rioleringen 2024

-

-

10.000

-

64.000

-

478.000

-

20241010

Vervanging rioolbesturing 2024

-

-

-

-

-

-

109.000

-

20241011

Vervanging rioolinstallatie 2024

-

-

-

-

-

-

545.000

-

20241012

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2024

-

-

-

-

-

-

98.100

-

20241013

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024

-

-

-

-

-

-

127.250

-

20241014

Maatregelen bui van de eeuw 2024

-

-

-

-

-

-

313.500

-

20241025

Levensduur verlengende rep.en ren.2024

-

-

-

-

-

-

380.000

-

Totaal programma Volksgezondheid en milieu

10.826.350

-

14.770.850

-

7.086.850

-

8.195.850

-

VHROSV

20201049

Nazorg Rietvink

300.000

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma Volksgezondheid en milieu

300.000

-

-

-

-

-

-

-

Overhead

20161017

Tractor Massey Ferguson wpnr.15

32.700

-

-

-

-

-

-

-

20181018

Pick-up VW Transporter wpnr.38

50.000

-

-

-

-

-

-

-

20181020

Pick-up VW Transporter wpnr.41

54.500

-

-

-

-

-

-

-

20181024

Pick-up VW Transporter wpnr.45

54.500

-

-

-

-

-

-

-

20181028

Pick-up VW Transporter wpnr.55

54.500

-

-

-

-

-

-

-

20181029

Pick-up VW Transporter wpnr.56

54.500

-

-

-

-

-

-

-

20181030

Pick-up VW Transporter wpnr.57

54.500

-

-

-

-

-

-

-

20181034

Verv.mobiele telefonie

100.703

-

-

-

-

-

-

-

20181035

Storage 2018

200.000

-

-

-

-

-

-

-

20181044

Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2

-

-

25.000

-

-

-

-

-

20191026

Ford Ranger wpnr.63

43.600

-

-

-

-

-

-

-

20191033

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

-

-

40.000

-

-

-

-

-

20191038

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

75.000

-

-

-

-

-

127.500

-

20201001

Verv. Core Switches

-

-

-

-

125.000

-

-

-

20201003

Netwerk interne locaties 2020

75.000

-

-

-

-

-

-

-

20201004

Oracle / Unix 2020

300.000

-

-

-

-

-

-

-

20201007

Server hardware SBC

25.000

-

-

-

-

-

-

-

20201008

Tractor John Deere wpnr.61

43.600

-

-

-

-

-

-

-

20201024

Vervanging tablets 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

20201025

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

125.000

-

-

-

-

-

-

-

20211011

Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021

-

-

-

-

-

-

-

-

20211012

Back-up tape drivers

40.000

-

-

-

-

-

-

-

20211014

Vervanging netscalers 2021

30.000

-

-

-

-

-

-

-

20211020

Vervanging mobiele telefonie

450.000

-

-

-

-

-

-

-

20211021

DMO Applicaties en automatisering

70.000

-

-

-

-

-

-

-

20211022

DMO KCS - Geheugen van LV

100.000

-

200.000

-

-

-

-

-

20211023

DMO Informatieveiligheid en privacy

131.000

-

-

-

-

-

-

-

20211024

DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.

150.000

-

-

-

-

-

-

-

20211026

Oracle / Unix 2021

-

-

300.000

-

-

-

-

-

20211027

Vervanging 5 personenauto's

109.000

-

-

-

-

-

-

-

20211028

Vervanging mobiele telefonie voorb

25.000

-

-

-

-

-

-

-

20221003

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 23

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221004

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 24

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221005

Pick-up VW transporter bus wpnr. 33

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221006

Pick-up VW Caddy wpnr. 34

-

-

32.700

-

-

-

-

-

20221007

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 71

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221008

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 73

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221009

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 86

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221010

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 87

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221011

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 89

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221012

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 91

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221013

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 98

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221014

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 99

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221015

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 100

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221016

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 101

-

-

54.500

-

-

-

-

-

20221025

Upgrade serverruimte

25.000

-

-

-

-

-

-

-

20221026

Vervanging netwerkswitches Corbulo 2022

-

-

-

-

-

-

-

-

20221030

DMO Gegevensmanagement

-

-

100.000

-

100.000

-

100.000

-

20231016

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 51

-

-

-

-

54.500

-

-

-

20231017

Vervanging 6 x personenauto's

-

-

-

-

130.800

-

-

-

20231019

Wifi vervangin bestaande accespoints

-

-

-

-

120.000

-

-

-

20231020

Verv. 2e deel grafische werkplekken 2023

-

-

-

-

40.000

-

-

-

20231021

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

-

-

-

-

25.000

-

-

-

20231022

Verv. 1e deel grafische werkplekken '23

-

-

-

-

40.000

-

-

-

20241001

Vervanging storage 2024

-

-

-

-

-

-

-

-

20241017

Nissan Electric NV 200 wpnr. 90

-

-

-

-

-

-

46.300

-

20241019

Vervanging netscalers

-

-

-

-

-

-

30.000

-

20241020

Oracle / Unix

-

-

-

-

-

-

25.000

-

20241021

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

-

-

-

-

-

-

40.000

-

20241022

Tokens (software update pointsharp)

-

-

-

-

-

-

25.000

-

20241023

Monitoring

-

-

-

-

-

-

25.000

-

Totaal Overhead

2.473.103

0

1.406.200

0

635.300

0

418.800

0

Totaal generaal

40.527.603

0

33.015.967

0

25.383.581

0

21.633.239

0

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58