Begroting 2021-2024
portal

Programma's

5. Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving

De gemeentelijke koers in cultuurbeleid is opgenomen in de "Visie op kunst en cultuur (Van Forum tot Universum)". Onder de paraplu van de Economische Agenda wordt het actieplan recreatie & toerisme uitgevoerd. Het beleid van de gemeente en haar partners is opgenomen in het lokaal sportakkoord 2019-2021 van Leidschendam-Voorburg.

Wettelijke taken
De gemeente heeft verschillende wettelijke taken die verband houden met cultuur. Het gaat om het aanbieden van een bibliotheekfunctie, zorgdragen voor een toereikend lokaal mediaanbod en het beschermen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed  (archeologisch en cultuurhistorisch). De gemeente heeft tevens de wettelijke taak om speelvoorzieningen in de openbare ruimte te inspecteren en veilig te houden en een zorgplicht ten aanzien van het bomenbestand in de openbare ruimte. De gemeente heeft geen wettelijke taken op het gebied van sport en bewegen, maar heeft wel een rol op het gebied van preventieprogramma's.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

17.628

7,7 %

Baten

2.634

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58