Begroting 2021-2024
portal

Programma's

3. Economie

Omschrijving

Gemeentelijk economisch beleid richt zich op het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers, het bevorderen van arbeidskansen voor een brede doelgroep en het sterk houden van het voorzieningenniveau. Een vitale lokale economie vormt een belangrijke bouwsteen voor een duurzaam vitale gemeente. De Economische Agenda 2017-2020 staat aan de basis van een sterkere lokale economie, betere dienstverlening aan ondernemers en een herkenbaar economisch profiel van Leidschendam-Voorburg. De Economische Agenda richt zich op ruimte voor bedrijvigheid, een levendige leefomgeving en het uitdragen van de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg. De Economische Agenda is in 2020 afgelopen en geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten op welke manier er vervolg aan gegeven wordt. Aanvullend werkt de gemeente in samenwerking met 22 regiogemeenten in MRDH-verband aan het vernieuwen van de economie en een betere bereikbaarheid in de regio. Het vernieuwen van de regionale economie gaat hand in hand met het verbeteren van de kwaliteit van leven en de transitie naar toonaangevende duurzaamheid.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

1.065

0,5 %

Baten

270

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58