Begroting 2021-2024
portal

Programma's

Overhead

Omschrijving

Tot Overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

  • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
  • personeel en organisatie;
  • de gemeentesecretaris;
  • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
  • juridische zaken;
  • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
  • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
  • documentaire informatievoorziening (DIV);
  • managementondersteuning primair proces.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

30.475

13,3 %

Baten

21

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58