Begroting 2021-2024
portal

Programma's

Overzicht programma's

De programmabegroting biedt per programma inzicht in:

  • de wijze waarop getracht wordt de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken - Wat willen we bereiken?
  • de mate waarin de doelstellingen worden gerealiseerd - Wat gaan we daarvoor doen?
  • de geraamde baten en lasten - Wat gaat het kosten?
Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58