Begroting 2021-2024
portal

Programma's

Onvoorzien

Omschrijving

Wettelijk is voorgeschreven dat in de programmabegroting een post voor onvoorziene uitgaven is geraamd.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

100

0,0 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58