Begroting 2021-2024
portal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar meerjarenbegroting 2021-2024 die aan de gemeenteraad ter vaststelling is voorgelegd. De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld in de raad van 18 november 2020. De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (2021-2024).

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58