Begroting 2021-2024
portal

7. Volksgezondheid en milieu

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Volksgezondheid en milieu

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten

Volksgezondheid

2.441

3.085

2.654

2.657

2.657

2.657

Riolering

3.861

4.089

4.110

4.352

4.949

5.268

Afval

9.703

10.034

9.566

9.416

9.416

9.416

Milieubeheer

6.283

2.489

2.564

2.444

2.394

2.364

Begraafplaatsen en crematoria

841

912

1.094

933

933

927

Totaal Lasten

23.130

20.609

19.987

19.802

20.350

20.633

Baten

Volksgezondheid

74

0

0

0

0

0

Riolering

5.416

6.624

6.589

6.911

7.620

8.023

Afval

11.891

12.638

12.771

12.771

12.771

12.771

Milieubeheer

4.221

22

85

0

0

0

Begraafplaatsen en crematoria

1.050

1.031

1.068

1.013

1.013

1.013

Totaal Baten

22.652

20.315

20.512

20.695

21.403

21.806

Saldo van lasten en baten

-478

-294

524

892

1.053

1.173

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58