Begroting 2021-2024
portal

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

VHROSV

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten

Ruimtelijke ordening

3.211

4.628

3.083

2.784

2.723

2.644

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

3.740

7.124

17.806

19.224

18.302

10.838

Wonen en bouwen

3.291

3.907

2.663

2.650

2.650

2.650

Totaal Lasten

10.242

15.659

23.552

24.659

23.675

16.133

Baten

Ruimtelijke ordening

399

605

513

599

637

559

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

3.168

7.124

17.806

19.224

18.302

10.838

Wonen en bouwen

1.896

3.331

1.995

1.734

1.881

1.881

Totaal Baten

5.462

11.060

20.314

21.558

20.820

13.278

Saldo van lasten en baten

-4.780

-4.599

-3.238

-3.102

-2.856

-2.856

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58